• Tjenester

Våre tjenester

 

S & J Eiendomsforvaltning AS leverer komplett regnskaps- og forretningsførsel til eierseksjonssameier, borettslag og andre eiendomsselskaper.

Regnskapsførsel

Vi tilbyr komplett regnskapsførsel oppfyller alle krav i regnskapsloven:

 • Fakturering av fellesutgifter
 • Innkreving av fellesutgifter, purring og inkasso
 • Løpende regnskapsførsel, føring av bilag og kontering
 • Budsjettering
 • Utbetaling av lønn og styrehonorar
 • Innrapportering til gjeld og formue til skattemelding
 • Periodisering av utgifter
 • Utarbeide årsregnskap
 • Regnskapsrapporter
 • Innsendelse av regnskap til Brønnøysund

Forretningsførsel

Vi bistår med alle vanlige oppgaver ssom gjelder driften av boligselskapet:

 • Mottak av post fra offentlige instanser og levarandører
 • Ajourføre eieropplysninger, eierregister
 • Ajourholde meglerbrev
 • Eget eierregister med registrering av nye eiere
 • Innhenting av tilbud fra leverandører
 • Bistand ved inngåelser av kontrakter og serviceavtaler
 • Avtaler med vaktmester eller vaktmesterselskaper
 • Bistand ved forsikring og forsikringsoppgjør
 • Oppdatering av styremedlemmer i Brønnøysund
 • Bistand ved låneopptak og finansiering
 • IN-ordning, individuell nedbetaling av lån
 • Forberede årsberetning
 • Innkalling til årsmøte
 • Ledelse av årsmøtet
 • Bistand til protokollføring og dokumentasjon
 • Bistand med HMS rutiner
 • Innhenting av kapital fra seksjonseiere
 • Bistand ved finansiering, låneopptak

Rådgivning og annen bistand

Våre spesialister på boligrett og fast eiendom kan bistå med alle slags spørsmål og problemstillinger som dukker opp:

 • Opplæring av styremedlemmer
 • Rådgivning i saker med uenighet mellom styre og sameier
 • Bistand i saker om seksjonering og reseksjonering
 • Løpende rådgivning til styrearbeid
 • Rettslig inkasso, krav om salg eller fravikelse ved vesentlig mislighold
 • Bistand ved pålegg om vedlikehold
 • Utarbeide forslag til vedtak på årsmøte
 • Rådgivning om fordeling av felleskostnader
 • Bistand i tvister knyttet til sameiet