Rådgivning om økonomi

Å bistå styret med økonomisk rådgivning og planlegging er en naturlig del av forretningsførers oppgaver. Det årlige arbeidet med budsjettet er en sentral del av den økonomiske planleggingen. Det er også vanlig at forretningsfører deltar i arbeidet med vedlikeholdsplaner for å finne gode og forutsigbare løsninger for finansiering. Som forretningsfører kan vil bl.a. bistå med,

  • Forsvarlige fellesutgifter basert på budsjett og fremtidig kapitalbehov
  • Regulerer fellesutgifter i samsvar med årsmøtets vedtak
  • Innkalle ekstraordinære kapital ved behov
  • Ekstraordinær regulering av fellesutgifter
  • Bistand ved låneopptak

SJ tilbyr IN-ordning(individuell nedbetaling) som innebærer at hver enkelt beboer kan innbetale sin andel av lånet. Innbetaling kan lønnes seg fordi lån til boligselskaper normalt tilbys høyere rente enn private lån med sikkerhet i eierseksjonen.

Kontakt oss

Send oss en melding om hva saken gjelder på skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt så snart som mulig.