Forretningsfører - Rådgivning til styret

Som forretningsfører er vi vant med å håndtere en rekke oppgaver på vegne av styret. En del følger av oppdragsavtalen og noen oppdrag tar vi på oss etter ønske fra styret. Eksempel på slike oppgaver og rådgivning er:

 • Utarbeide utkast til årsberetning og årsregnskap
 • Formulere forslag til vedtak som fremmes på det ordinære årsmøtet
 • Utforme forslag til vedtektsendringer
 • Bistand ved innhenting av tilbud på rehabilitering og vedlikehold
 • Plan for gjennomføring av vedlikehold og rehabilitering

Forretningsførers rolle før og under det ordinære årsmøtet

Forretningsfører skal normalt være tilstede under årsmøtet og svare på spørsmål om regnskap eller andre spørsmål om forretningsførselen. Det er dessuten flere oppgaver som må gjøres før, under og etter årsmøtet. Noen oppgaver kan være:

 • Varsel om årsmøte
 • Innkalling til årsmøte
 • Utarbeide saksliste til årsmøte
 • Ansvar for regnskap, årsberetning og budsjett
 • Protokoll av beslutninger og vedtak
 • Ledelse av årsmøtet
 • Endre oppføringer i Brønnøysund
 • Sende inn skattemelding
 • Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.
 • Forretningsfører kan også påta seg å lede årsmøtet ved ønske og behov.

Kontakt oss

Send oss en melding om hva saken gjelder på skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt så snart som mulig.