Advokatbistand

SJ har forretningsførere som er advokater og spesialister på fast eiendom og det som har med boligselskaper å gjøre. Advokaten bistår i løpende rådgivning til styret i enkeltsaker, bl.a. tolking av vedtekter, lovtolkninger knyttet til eierseksjonsloven, borettslagsloven og andre lover som regulere boligselskaper.

Advokater kan også bistå og gi råd i saker som gjelder mellom styret og beboere. Styrets håndtering er viktig siden styret både skal representere fellesskapet og beboerne, og i tillegg skal være gode naboer. I slike situasjoner kan det være smart å ha en ekstern rådgiver som kan hjelpe til med å finne løsninger.

  • Rådgivning i forhold til styrets beslutninger
  • Avklare sameiets og seksjonseierens erstatningsansvar
  • Gjennomgang av avtaler med leverandører
  • Oppfølging av reklamasjon og mangelsaker
  • Bistand ved tvist med leverandører
  • Tolking av vedtekter
  • Spesialkompetanse om eierseksjonsloven og borettslagsloven mv.

Kontakt oss

Send oss en melding om hva saken gjelder på skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt så snart som mulig.