Advokatbistand

Våre forretningsførere er advokater og spesialister på fast eiendom og det som har med boligselskaper å gjøre. Advokaten bistår i løpende rådgivning til styret i enkeltsaker, bl.a. tolking av vedtekter, lovtolkninger knyttet til eierseksjonsloven, borettslagsloven og andre lover som regulerer boligselskaper.

Våre advokater kan også bistå og gi råd i saker mellom styret og beboere. Styrets håndtering er viktig fordi styret både skal representere fellesskapet og beboerne, og i tillegg være gode naboer. I slike situasjoner kan det være lurt å ha en ekstern rådgiver som kan hjelpe med å finne gode løsninger.

Våre advokater kan bistå med:

  • Rådgivning i forhold til styrets beslutninger
  • Avklare sameiets og seksjonseierens erstatningsansvar
  • Gjennomgang av avtaler med leverandører
  • Oppfølging av reklamasjon og mangelsaker
  • Bistand ved tvist med leverandører
  • Tolking av vedtekter
  • Spesialkompetanse om eierseksjonsloven og borettslagsloven mv.

Kontakt oss

Send oss en melding om hva saken gjelder på skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt så snart som mulig.