Forvaltning

Forvaltningsvirksomheten i S & J Eiendomsforvaltning ivaretar alle funksjoner knyttet til forvaltning av bolig- og næringseiendommer. De viktigste oppgavene er:

Regnskap
Løpende ajournold av regnskap
Bilagshåndtering
Rapportering til Altinn
Årsregnskap
Budsjettering

Huseierregister
Registrering av eieropplysninger
Registrere opplysninger ved eierskifte
Historikk

Næringsforvaltning
Kontraktsarbeid
Forretningsførsel

Husleie
Fakturering
Innfordring
Inkasso
Utkastelse

Ønsker du mer informasjon om våre forvaltningstjenester? Ta kontakt med oss her: