Eiendomsadvokater

S & J Eiendomsforvaltning samarbeider tett med Advokatfirmaet Salomon Johansen AS. På den måten har S & J Eiendomsforvaltning knyttet til seg flere advokater med solid konpetanse innen eiendomsrett. Relevante fagfelt kan være tvister knyttet til eierseksjonsloven, bistand til sameier og borettslag, seksjonering, reklamasjon, plan- og bygningsrett, jordskifterett, byggesaker og entreprise samt erstatning ved ekspropriasjon.

Eiendomsforvaltning er komplisert og krever kompetanse innen en rekke fagområder. Vårt samarbeid med Advokatfirmaet Salomon Johansen AS bidrar til at vi kan tilby kunden en sikker og profesjonell tjeneste.

Les mer om Advokatfirmaet Salomon Johansen AS her.