Ord og uttrykk innen eiendomsfotvaltning

Bygg- og eiendomsfotvaltning har i de senere årene utviklet seg til å bli et eget fagfelt. Mange som sitter i stillinger som for eksempel styreleder eller styreformann i borettslag/sameier har ikke bygg- og eiendomsfotvaltning som sin hovedbeskjeftigelse. For dem er det likevel nødvendig med en del kunnskaper om hvordan er bygg “driftes”. En god start er å ha kontroll på de mest brukte ord og uttrykk innen feltet.

Norges bygg- og eiendomsforening linker til boken “Ord og uttrykk innen Eiendomsforvaltning – Fasilitetsstyring” på sin hjemmesiden. Boken oppdateres løpende. Du finner boken her.

Vi anbefaler alle som i større eller mindre grad driver med eiendom å ta en titt på denne.